Нүүр хуудас / barrages / Renaison / Barrage du Chartrain 25